Ważne daty dla kredytobiorców w CHF

Na 29 kwietnia wyznaczono wydanie orzeczenia TSUE w sprawie pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Najistotniejsze w wyroku TSUE (C-19/20) będą odpowiedzi na pytania nr 4 i nr 5, które dotyczą zagadnień poruszonych w pytaniach do Sądu Najwyższego, o których ma on rozstrzygać w pełnym składzie Izby Cywilnej 13 kwietnia (sygn. akt III CZP 11/21), a także w pytaniu Rzecznika Finansowego, o którym Sąd Najwyższy ma rozstrzygać w składzie 7 sędziów 15 kwietnia (III CZP 6/21).